ජාත්‍යන්තර තේ දිනයදා ( දෙසැ 15) සිලෝන් ටී රුසියාව තහනම් කරයි.

රුසියාවේ තේ අවශ්‍යතාවයෙන් 23% අපනයන කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාවෙනි. ලංකාවේ ප්‍රදානම ගැනුම්කරු වන්නේ රුසියාවයි. පළමු මාස 9 තුල රුසියාව තේ කිලෝ මිලියන 25ක් ශ්‍රී ලංකාවෙන් මිලදීගෙන ඇති අතර ශ්‍රී ලංකාව රුපියල් බිලියන 19 ක ආදායමක් එමගින් ලබාගෙන ඇත.
රුසියාව විසින් තේ කිලෝ එකක් සදහා රුපියල් 783.00 ක් වැනි ඉහලම මිලක්ද ශ්‍රී ලංකාවට ගෙවා ඇති අතර රුසියානුවන් අතර සිලෝන් ටී ඉමහත් ජනප්‍රියතාවයක්ද ලබාගෙන සිටී.
දෙසැම්බර් 18 වැනිදා සිට ශ්‍රී ලංකාවෙන් තේ මිලදී ගැනීම තාවකාලික අත්සිටුවීමට රුසියාව තීරණ කර ඇත.මෙම තහනම ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂි නිෂ්පාදන වලටද එලසම බලපානු ඇත.
මෙම තීරණයට හේතුවී ඇත්තේ තේ තොගයක තිබී කප්රා බීට්ල් නමැති කෘමිය අසුවීමය. මිලිමීටර 2-3 ප්‍රමාණයේ කෘමියෙක් වෙන මෙම කෘමියා සහල් ඇතුළු ධාන්‍ය වලට හානිදායී කෘමියෙකි.මෙම කෘමියා බහුල සිටින රටවලින් සහල් ආනයනය කිරීම සීමාකිරීමට පවා ඇමරිකාව තීරණ කර ඇත.
ලෝක තිරිගු වෙළද පොලේ අංක 1 කේ නිෂ්පාදකයා වන්නේ රුසියාවයි.මෙම කෘමියා තිරිගු වගාවන් වලට දැඩි හානිදායී කෘමියෙකි. එම නිසා මෙම තහනම රුසියාව පැත්තෙන් සාධාරණය.

 

(Visited 6 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප