ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ලැබුනේ තුන්වන වාරිකය මිස අලුත් ණයක් නොවේ!

ඊයේ(18) දිනයේ දී ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ තුන්වන වාරිකය හිමි වු බව මාධ්‍ය තුළින් මහා විශාල කොට දැක්වූ බවත් එය මූලික ණය මුදලේ වසර තුනක් තුළ ලබා දෙන තුන්වන වාරිකය මිසක් අලුතින් ලබා දුන් ණයක් නොවන බව ද බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා අද(19) පැවති ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මාධ්‍ය හමුවට එක් වෙමින් පවසා සිටියේය.

මූල්‍ය අරමුදල සමඟ වසර 3 ක් සඳහා ඇති කර ගත් ගිවිසුම අනුව තුන්වන වාරිකය නිදහස් කිරීම සඳහා රජය අදායම් මට්ටම වැඩි කිරීමේ අරමුණින් මෙම පනත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ බව ද මන්ත්‍රීවරයා මෙහිදී කියා සිටියේය.
2006 වසරේ දී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මුදල් අමාත්‍යවරයා වශයෙන් සිටින විට ලබා දුන් සියලු බදු සහන කප්පාදු කිරීමේ අරමුණින් මෙම නව බදු ප්‍රතිපත්තිය හඳුන්වා දී ඇති බවත්, රජය විසින් ලබා දෙන සහනාධාර පවා මෙම පනතට යටත් වන බව ද මන්ත්‍රීවරයා පැවසීය.
මේ සඳහා ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල ප්‍රධාන කොන්දේසී කිහිපයක් පෙන්වා දී ඇති බවත් ඒ අතර අය වැය පරතරය අඩු කිරීම හා ජාත්‍යන්තර විදේශ සංචිතය වැඩි කිරීම වැනි මුලික කරුණු ඇතුළත් වන බව ද ගුණවර්ධන මහතා කියා සිටියේය.
(Visited 13 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප