ජෝන්ට විරුද්ධව මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවට පැමිණිල්ලක්

සංචාරක හා ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු පිලිබද අමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංග තමන්ට බැන, තර්ජනය කිරිම පිළිබදව මාධ්‍ය  වාර්තාකරු අද ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත්කර ඇත.

ඔහු සදහන් කළේ තමාට සහ තම පවුලේ පුද්ගලයින්ට මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් තර්ජන පවතින බවයි.

මේ එම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් එහිදී අදහස් දැක්වු නීතිඥ අසංග ඞී. ජයරත්න ප්‍රකාශ කළේ ඔහුගේ මාධ්‍ය නිදහස ආරක්ෂා කර ගැනීමට වගේම පොදු මහජනතාවට තොරතුරු දැනගැනීමට ඇති අයිතිවාසිකමට සම්බන්ධව අදාල අමාත්‍යවරයාට විරුද්ධව යම්කිසි විමර්ශණයක් පවත්වල නෛතික ක්‍රියාමාර්ගයක් ගැනීමට මේ පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කල බවයි .

(Visited 10 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප