ඩෙංගු පලවා හැරීමට ගෙවත්තේ පහසුවෙන් සිටවිය හැකි ශාක..

ලෙඩ බෝ කරන මදුරුවන් පලවා හරින පැල වර්ග 12ක් පිළිබඳ විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබෙනවා.

ඩෙංගු, මැලේරියා ඇතුළු සියලු මදුරු වර්ග පැමිණීම වළක්‌වන බව කියන මෙම පැල ගෙවත්තෙහි වගා කළ හැකියි.මෙම පැල වර්ග 12 බටහිර පර්යේෂකයින් විසින් හඳුන්වා දී ඇති බවද එම මාධ්‍ය වාර්තා කළා.

පැඟිරි (සිටුනෙල්ලා), දාස්‌පෙතියා(මැරගෝල්ඩ්), සේර(ලෙමන්ග්‍රාස්‌), මදුරුතලා, ලැවැන්ඩර්, පෙපර්මින්ට්‌, රෝස්‌ මරා, බැසිල්, පෙති රෝයල්, ගෙරනියම්, හෝස්‌මින්ට්‌ හා අඟරාටම් යං මෙම පැළ වර්ගයන්.

මේවා ගෙවත්තෙහි තිබීමෙන් මදුරුවන් පැමිණීම වළක්‌වන බව එම පර්යේෂණවලදී අනාවරණය වී ඇතැයි විදෙස් මාධ්‍ය කියා සිටිනවා.

මේවා අතරින් Cymbopogon spp.,පවුලට අයත් – සේර, හීන් පැගිරි, මහ පැගිරි මෙන්ම Ocimum spp.පවුලට අයත් -මදුරුතලා( බැසිල්) හා Marigolds-පවුලට අයත් දාස් පෙතියා ද Catnip- පවුලට අයත් කුප්පමේනිය ද ශ්‍රී ලංකාවේ අපට අවේනික ශාකයන්.මේවා මදුරු විකර්ෂක ලෙස හැඳින්වෙනවා.

මේ නිසා සේර, හීන් පැගිරි, මහ පැගිරි, මදුරුතලා, දාස් පෙතියා, කුප්පමේනිය අපට මදුරු විකර්ෂක ලෙස ගෙවත්තේ වගා කර ගත හැකියි.

ඩෙංගු පැතිරෙන මෙම කාලයේ මේ ගැනත් අවධානය යොමු කළ හැකියි. මෙම මදුරු විකර්ශකවල සුගන්ධය නිසා මදුරුවන් පැමිණීම වැළකෙන බව ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය පැවසුවා.

(Visited 269 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප