තැපැල් ඡන්ද අයඳුම්පත් දෙසැම්බර් 15 දක්වා බාර ගැනේ!

පළාත් පාලන ආයතන 93 ක ඡන්ද විමසීමට අදාළව තැපැල් ඡන්ද දායකයින්ගේ අයඳුම්පත් බාර ගැනීමේ කටයුතු දෙසැම්බර් මස 15 වන දින මධ්‍යහ්න 12.00 න් අවසන් වන බව මැතිවරණ කොමිසම පවසයි.
මෙම දිනය නැවත දීර්ඝ නොකරන බවත්, මෙම දිනෙන් පසුව ලැබෙන අයඳුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට සිදුවන බවත් එම කොමිසම දැනුම් දෙයි.
තැපෑලෙන් ඡන්දය දීම සඳහා හිමිකම් පවතින සියලු තැපැල් ඡන්ද දායකයින්ගේ පහසුව සඳහා පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද හිමි නාම ලේඛන දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලවල, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල, පළාත් පාලන ආයතන කාර්යාලවල, සියලු ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලවල ප්‍රදර්ශනය කෙරෙන බව මැතිවරණ කොමිසම සඳහන් කළේය.
මීට අමතරව රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශය, පොලිස් මූලස්ථානය ඇතුළු අමාත්‍යංශ කිහිපයකද මෙම ඡන්ද නාම ලේඛනය ප්‍රදර්ශනය කෙරෙන බව සඳහන්ය.
(Visited 5 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප