දිනේෂ් වෙන්ව තරඟ කිරීමට යයි!

අද (5)දින මෛත්‍රීපාල ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පවත්වන ලද එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ විධායක සභාවට ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පක්ෂ නායකත්වය දරන දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා සහභාගී වී සිටියේය.

එම සභාවේදීම මහජන එක්සත් පෙරමුණ, ශ‍්‍රී ලංකා මහජන පක්‍ෂය, දේශ විමුක්ති ජනතා පක්‍ෂය කරුණු දක්වමින් කියා සිටියේ ඔවුන්ට එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයෙන් ඉවත්ව වෙන් වෙන්ව තරඟ කිරීමට අවශ්‍ය බවයි.

මෙම කරුණට එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන විධායක සභාවේ අනුමැතිය ලැබුනි.

මෙහිදී කරුණු දක්වමින් දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා සඳහන් කර සිටියේ සන්ධානයේ විධායක සභාව සදහා සහභාගී වූයේ ඒකාබද්ද විපක්‍ෂව දැනුවත් කිරීමෙන් අනතුරුව බවත් සුපරුදු ලෙස ඒකාබද්ද විපක්‍ෂය සමග ඉදිරි දේශපාලන කටයුතු සඳහා එකතු වන බවත්ය.

(Visited 6 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප