දුම්රිය වර්ජනය ස්ථීරවම මධ්‍යම රාත්‍රී 12 සිට!

පෙර සැලසුම් කරගත් පරිදිම අද(6) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට දුම්රිය වර්ජනය කිරීමට වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයේ නිරත වන බව ලොකොමොටිව් ඔපරේටින් ඉංජිනියර්ස් සංගමය පවසයි.

(Visited 6 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප