දුම්රිය සේවකයින් නැවතත් වැඩ වර්ජනයක ?

ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කර ගනිමින් දුම්රිය රියදුරන්ගේ සංගමය ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.දුම්රිය එන්ජින් රියදුරන්ගේ සංගමයේ සභාපති ඉන්දික දොඩංගොඩ මහතා සඳහන් කරන්නේ කොන්ත්‍රාත් පදනම මත දුම්රිය රියදුරන් බඳවා නොගැනීම සහ අතිකාල කප්පාදු කිරීම ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් ඒ අතර වන බවයි.

දුම්රිය එන්ජින් රියදුරන්ගේ සංගමයේ සභාපති,  ඉන්දික දොඩංගොඩ මහතා මේ පිළිබඳව දරන අදහස,

කොන්ත්‍රාත් පදනම මත බඳවා ගත් දුම්රිය එන්ජින් රියදුරන්ගේ කොන්ත්‍රාත් කාලය අවසන් කිරීම සම්බන්දයෙන් ඔවුන් පසුගිය වැඩ වර්ජනයට සහභාගී වුන නිසා ඔවුන්ගේ සේවා කාලයන් අවසන් කරන්න දුම්රිය බලධාරීන් තීරණය කරලා තියෙනවා.එකට විරෝධය පල කරන්නත්, ඒවගේම තිරිංග ක්‍රියාකාරීත්වයේ දෝෂ තත්වයන් පවතින මැදිරි සංකීර්ණයන් සම්පූර්ණයෙන්ම අපි භාවිතයෙන් ඉවත් කරලා තියෙනවා. අපි මේ සම්බන්ධයෙන් දිගි දිගටම බලධාරීන්ව දැනුවත් කරා මෙම දුම්රියන් ධාවනය කිරීම ඉතා අනාරක්ෂිතයි කියන කාරණය ඒ සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු නොකිරීම නිසා දැනට දුම්රිය සම්පූර්ණයෙන්ම නැවතිලත් තියෙනවා. තවදුරටත් මේ සම්බන්ධයෙන් අවධානයක් යොමු නොකරොත් අද හවස් වන විට සියලුම දුම්රියන් ධාවනයෙන් අපි ඉවත් වෙන්න තීරණය කරලා තියෙනවා.ඒ වගේම දැනට කිසිඳු දුම්රිය රියදුරෙක් අපේ අතිකාල සේවයේ නිරත වෙන්නේ නැහැ                      ”

මේ පිළිබඳව දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී, මහානාම අබේවික්‍රම මහතා දරන අදහස,

 එවැනි වෘත්තීය ක්‍රියා මාර්ගයන් පිළිබඳව මව දැනුවත් කරලා නැහැ.කෙසේ වෙතත් අපි එවැනි ක්‍රියාමාර්ගයකට ද සූදානම්.

(Visited 6 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප