දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ නායකත්වය විග්නෙෂ්වරන් බාරගත යුතුය!

දෙමළ ජාතික මහජන පෙරමුණේ නායක නායක ගජේන්ද්‍ර කුමාර් පොන්නම්බලන් මහතා සදහන් කර සිටින්නේ දෙමළ ජාතික සන්ධාන නායක සහ විපක්ෂ නායක අාර්. සම්බන්ධන් මහතා දෙබිඩි පිළිවෙතක් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින බවයි.
ඔහු වැඩි දුරටත් සදහන් කර සිටින්නේ මේ හේතුව නිසා දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ නායකත්වය සී.වී විග්නෙෂ්වරන් මහතා බාරගත යුතු බවය.

(Visited 43 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප