නව වසරේ අලුත් වෙන ගුවන් ගමන් බලපත්‍රය.

මෙම වසරේ නිකුත් කිරීමට නියමිත නව විදේශ ගමන් බලපත්‍රයට එහි අයිතිකරුගේ තොරතරු ගබඩා කල හැකි චිප් එකක් ඇතුලත් කරන බව ආගමන විගමන දෙපාර්තුමේන්තුව පවසනවා.

මෙමගින් ව්‍යාජ ගුවන් ගමන් බලපත්‍ර  සැදීම සදහා ඇති අවස්ථා ඇහිරෙන බවත් එම  චිපයේ අයිතිකරුගේ ඇගිලි සලකුණු ඇතුළු පෞද්ගලික තොරතුරු ඇතුලත් කර ඇති නිසා ලේඛන අහිමිවූ විට ඒවා පහසුවෙන් සොයාගැනීමට මෙම නව ක්‍රමයට හැකි වෙන බව ආගමන විගමන පාලක නිහාල් රණසිංහ මහතා පවසයි.

විශේෂ ආරක්ෂණ සලකුණු හේතුවෙන් මෙම ගමන් බලපත්‍රයට ජාත්‍යන්තරයේ ඉහල පිළිගැනීමක් ලැබෙනු ඇති බවද ඔහු පවසයි.

මෙම ගමන් බලපත්‍රයද වසර 10 ක කාලයක් සදහා වලංගු වේ. නව බලපත්‍ර සකසන්නන් හට මෙම ක්‍රමය මගින් ගමන් බලපත්‍ර ලැබෙන අතර පැරණි ගමන් බලපත්‍රලාභීන්ට එය අවලංගු වූ විට නැවත ලබාගැනීමේදී මෙම නව ගමන් බලපත්‍රය ලබා ගත හැක.

(Visited 8 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප