නව ව්‍යවස්ථාවක් ඉදිරිපත් කළහොත් සමස්ත සංඝ සමාජයම ඊට විරුද්ධව නැගී සිටිනවා!

අස්ගිරි මහා විහාරයේ මංගල උපොසොතාගාරයේ අස්ගිරි පාර්ශ්වයේ මහ නායක අති පූජ්‍ය වරකාගොඩ ශ්‍රී ඥානරතන නාහිමියන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශයේ කාර්ය සාධක මණ්ඩලයේ නියෝජිතයින් සාමග සාකච්චාවක් පැවැත්විණි.
එහිදී අස්ගිරි පාර්ශ්වයේ කාරක සංඝ සභාව පවසා සිටියේ ආණ්ඩුව නව ව්‍යවස්ථාවක් ඉදිරිපත් කළහොත් සමස්ත සංඝ සමාජයම ඊට විරුද්ධ වන බවයි.

තවද උන්වහන්සේලා සදහන් කර සිටියේ මැතිවරණ ක්‍රමයේ ජරා තත්වය  වෙනස්  කිරීමට අදාළ සන්ශෝධන හැර  කරනු  ලබනා අනෙකුත් සන්ශෝධන වලට මහා සංගගරත්නය විරුද්ධ බවයි.

(Visited 31 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප