නව ව්‍යවස්ථාවක් ඕනේ ඕනෙමයි!

ලංකාවට අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් අත්‍යාවශ්‍ය බව හිටපු ජනපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මිය පවසයි.

බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවති හමුවක් අමතමින් එතුමිය මෙය ප්‍රකාශ කර සිටියාය .

(Visited 5 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප