නව ව්‍යවස්ථාවට සහය දෙන්නේ විධායක ජනපති ක්‍රමය අහෝසි කරන බවට ලිඛිත සහතිකයක් දෙනවා නම් පමණි!

යෝජිත නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව තුළින්  ද තව දුරටත් විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය පවත්වාගෙන යායුතු බවට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සිය ප්‍රධාන යෝජනාවක්  ලෙස ඉදිරිපත් කිරීම හේතුවෙන් නව ආණුඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් සම්පාදනය කිරීම සිදු නොවන තැනට පත් ව ඇතැයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අනතුරු අගවා තිබේ.

එවැනි තත්ත්වයක් යටතේ නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට සිය යෝජනා හා දායකත්වය ලබා දිය හැක්කේ පවතින විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය සම්පූර්ණයෙන්ම අහෝසි කරන බවට  නව ආණ්ඩඅක්‍රම ව්‍යවස්ථා සම්පාදන මණ්ඩලය ලිඛිත සහතිකයක් ලබා දෙන්නේ නම් පමණක් බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වෛද්‍ය නලීන් ජයතිස්ස ප්‍රකාශ කළේය.

ද්‍රවිඩ ජාතික සන්ධානයද එම සථාවරයේම සිටන බව එහි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම්. ඒ. සුමන්තිරන් මහතා ප්‍රකාශ කිරීම නිසා යෝජිත නව ආණුඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සම්පාදනය කිරීම තව දුරටත් කල් යා හැකි බව නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් සම්පාදනය කිරීම පිළිබද මහජන අදහස් විමසීමේ කමිටුවේ සභාපති නීතීඥ ලාල් විජේනායක මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

(Visited 6 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප