නායකයින් ආදර්ශමත් විය යුතුයි…මහා සංඝ රත්නයට අපහාස කිරීමෙන් පෙනෙන්නේ සමාජයේ පිරිහිමයි..

භික්ෂුන් වහන්සේට අගෞරව වන පරිදි කටයුතු කිරිමෙන් සමාජයේ පිරිහිම පෙන්නුම් කරන බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.
හිටපු ජනාධිපතිවරයා පෙන්වා දෙන්නේ නායකයින් ආදර්ශමත් වන්නේ නම් සමාජය ද ඒ අනුව කටයුතු කරන බවයි.
ඇඹිලිපිටිය ප්‍රදේශයේ පැවැති උත්සවයකට සහභාගීවෙමින් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මෙම අදහස් පල කළේය.

(Visited 11 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප