නායකයෝ පටු අරමුණු වලට පක්ෂ මාරු කළාට ජනතාවට පටු අදහස් නෑ !

ඊයේ(28) ගුණසිංහපුර පූර්වාරාම විහාරස්ථානයේ පැවැති ආගමික වැඩසටහනකට හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සභාගී විය .

වැඩසටහනට එක්වීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් එතුමා දක්වා සිටියේ විපක්ෂයේ ඇතැම් නායකයන් ආණ්ඩුව සමඟ එක් වූවද ජනාතාව එක්නොව බවයි.නායකයින් ඇතැම් වාසි සහගත දේ බලාපොරොත්තුව ආණ්ඩුවට එක්වුවත් ජනතාවට එවැනි පටු අරමුණු නොමැති බවත් එතුමා කියා සිටියේය.

(Visited 4 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප