නැවතත් ඛනිජ තෙල් හිගයක්? මහනුවර දිගු පෝලීම්.

අද දින ලැබිය යුතු පෙට්‍රොල් තොග මහනුවරට නොලැබීම නිසා මෙලෙස තදබදයක් පැවතියත් කිසිදු තෙල් හිගයක් නොමැති බව ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යංශ ලේකම් උපාලි මාරසිංහ මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටින්නේ කටකතා වලට රැවටී අනිසි බියක් ඇතිකර නොගන්න ලෙසත් අවශ්‍ය තරම් තොග තමන් සතුව ඇති බවත්ය.

(Visited 7 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප