නිදහස් පක්ෂය තනියම එනවා!

ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත් පළාත් ආයතන මැතිවරණයේදී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය තනිව සටනට පැමිණෙන බව නිදහස් සන්ධාන මහා ලේඛම් මහින්ද අමරවීර මහතා දක්වා සිටියි .එකාබද්ධයත් සමග පවතී සාකච්චා අසාර්ථක වූ බැවින් මෙම තීරණය ගත් බව එතුමා වැඩි දුරටත් දක්වා සිටියේය.

ඊයේ බත්තරමුල්ලේදී පැවති සාකච්චාවකින් අනතුරුව ඔහු මේ බව දක්වා සිටියේය.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්