නියඟයෙන් දිස්ත්‍රික්ක 20ක පුද්ගලයින් 250000ක් අසරණයි!

නියඟයෙන්  හානියට පත් වූ ප්‍රදේශවල ජනතාවට සහන සැලසීමේ කටයුතු විධිමත් කිරීමට ජනාධිපතිවරයාගේ උපදෙස් අනුව අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇති බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසයි.
ජනාධිපති ලේකම් ඔස්ටින් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ අද පෙරවරුවේ විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත් වුණි.
ඒ සඳහා අමාත්‍යාංශ කිහිපයක නියෝජිතයින් ද සහභාගී වී තිබේ.
පීඩාවට පත් ජනතාවගේ පානීය ජල අවශ්‍යතා සපුරාලීම පිළිබඳ එහිදී අවධානය යොමු කළ බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කළේය.
මේ අතර අනුරාධපුර ශ්‍රාවස්තිපුර ප්‍රදේශයේ නියඟයෙන් හානි වූ ප්‍රදේශවල ජනතාවට වියළි ආහාර සලාක ලබාදීමේ වැඩසටහනේ පළමු අදියර අද ක්‍රියාත්මක වුණි.
නියඟය හමුවේ දිස්ත්‍රික්ක 20ක පුද්ගලයින් දෙලක්ෂ 50,000ක පමණ පිරිසක් පීඩාවට පත්ව සිටියි.
(Visited 6 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප