නුසුදුසු අපෙෂ්කයින් 80ට වැඩි පිරිසක් මෙවර මැතිවරණයට!

මෙවර මැතිවරණය සඳහා ඉදිරිපත්වී ඇති අපේක්ෂකයින් අතුරෙන් 80ට වඩා වැඩි පිරිසක් ඒ සඳහා සුදුසු නොමැති පුද්ගලයන් ලෙස හදුනා ගෙන ඇති බව ජනාතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජිත හේරත් මහතා සඳහන් කර සිටියි.
මැතිවරණ කොමිසමේ පවත්වනු ලැබූ සාකච්චාවකදී මේ බව අනාවරණය වූ බව එතුමා දක්වා සිටියි.

 

editor

(Visited 4 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප