පලාත්පාලන මැතිවරණයේ තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීම අද

පලාත්පාලන මැතිවරණයේ තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීම අද ආරම්භවෙනවා . අතිරේක මැතිවරණ කොමසාරිස් සමන් ශ්‍රී රත්නායක මහතා පැවසුවේ මැතිවරණ කොමිසම ,පොලිසිය සහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල නිලධාරීන් සදහා අද දිනයේ තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීමේ අවස්තාව හිමිවන බවයි .මෙවර පලාත්පාලන මැතිවරණයේදී 560,000 කට අධික පිරිසක් තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීම සදහා සුදුසුකම් ලබා ඇත .

මේ පිළිබද අදහස් දක්වමින් අතිරේක මැතිවරණ කොමසාරිස් සමන් ශ්‍රී රත්නායක මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියේ 2018.02.10 දින පැවැත්වීමට නියමිත පලාත්පාලන ආයතන ඡන්දයට අදාළ තැපැල් ඡන්ද දායකයින් අතුරෙන් මැතිවරණ කොමිසන් සභාවට සම්බන්ද ඒ වගේම පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව සහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලවලට සම්බන්ද නිලධාරීන් සදහා තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීම අද සිදුවෙන බවයි.ඒ අනුව දිවයිනේ සියලුම පොලිස් ස්ථාන වලත් ඒ වගේම පොලිස් ස්ථාන වලට සම්බන්ද සිවිල් නිලධාරිනුත් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලවලට සම්බන්ද සියලුම රජයේ නිලධාරීන් සහ මැතිවරණ කොමිසන් සභාවේ දිස්ත්‍රික් කාර්යාල සේවකයින් අද තමන්ගේ තැපැල් ඡන්දය භාවිතා කෙරෙනවා .ඒ සමගම මේ සියලුම ආයතනවල  නිරීක්ෂණ කටයුතු සදහා මැතිවරණ කොමිසම විසින්  නිලධාරීන් පත්කර යවා ඇති බවත් ඒ මහතා වැඩි දුරටත් ප්‍රකාශ කලා .

(Visited 8 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප