පළමුවන වසරට සිසුන් ඇතුලත් කිරීම හෙටින් ඇරබේ.

2018 නව වසර සදහා පළමු ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කිරීම හෙට (15) සිට සිදු කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පවසයි.

මෙහි ජාතික උත්සවය හෙට කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලයේදී අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පෙ.ව 8.00ට පැවැත්වීමට නියමිතය.

දිවයිනේසියලුම රජයේ පාසල්වල හා රජයේ ආධාර ලබන(අර්ධ) /  පෞද්ගලික පාසල්වල පළමුවන ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුලත් කර ගැනීමත් පන්ති ආරම්බයත් හෙට සිදු කිරීමට නියමිතය.

(Visited 2 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප