පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී ජනතාව තීරණයක් ගනීවි – මහින්ද රාජපක්ෂ

වත්මන් රජය දිනෙන් දින විපක්ෂයට විවිධ මාතෘකා ලබාදෙන බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

ඔහු පෙන්වාදෙන්නේ, පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී ආණ්ඩුවට එරෙහිව ජනතාව තීරණයක් ගනු ඇති බවයි.

කුරුණෑගල ප්‍රදේශයේ විහාරස්ථානයක පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මෙම අදහස් පළ කරයි.

(Visited 25 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප