පළාත් මැතිවරණයට පොහොට්ටුව ඇප මුදල් බඳියි!

පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී පළමුව ජන්දය පවත්වන පළාත් පාලන ආයතන 93 යටතට අයත් උතුරු පළාතේ එකම පළාත් පාලන ආයතනය වන යාපනය චාවකච්චේරි නගර සභාව වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ පක්ෂය ඊයේ(30) ඇප මුදල් තැන්පත් කර තිබේ.
ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ යාපනය කණ්ඩායමේ නායක තම්බිදුරෙයි රජීව් මහතාගේ නායකත්වයෙන් යුතු කණ්ඩායමක් විසින් යාපනය මැතිවරණ කාර්යාලය වෙත මෙලෙස ඇප මුදල් තැන්පත් කර තිබේ.
නැවත වතාවක් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ පාලනයක් බිහිකොට චාවකච්චේරි නගර සභාව ඇතුළු යාපනය නගරය සංවර්ධනය කිරීමට බලාපොරොත්තුවන බව ඇප තැන්පත් කිරීමට පැමිණි නියෝජිතයින් පැවසීය.
(Visited 3 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප