පළාත් සභා මැතිවණ වසරකින් කල් දැමූවා!

පළාත් සභා මැතිවණ වසරකින් කල් දැමූ බව අගමැති රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා සදහන් කරයි.

කඩුවෙලදී පැවති උත්සව සභාවක් අමතමින් ඔහු කියා සිටියේ පළාත් සභා මැතිවරණයේදී කාන්තාවන් 25%ක් සදහා අවස්ථාව ලබා දීමට තීරණය කර ඇති බවයි.

(Visited 7 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප