පෙබරවාරි සිට රථ වාහන දඩ කොලේ ගෙදරටම ඡායාරූපයකුත් සමග.

රථවාහන වැරදි සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කරන දඩකොළ අදාළ පුද්ගලයාගේ නිවසට එවීමේ ක්‍රමවේදය පෙබරවාරි මාසයේ දී අත්හදා බැලීමට කටයුතු කරන බලන බව, රථවාහන පොලිස් නිලධාරීන් සඳහා ජාතික රතුකරුස සංගමයේ අනුග්‍රහයෙන් පවත්වන ප්‍රථමාධාර වැඩසටනේ සමාරම්භක අවස්ථාවට එක්වෙමින් නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍ය සාගල රත්නායක මහතා පැවසීය.

දඩ කොළ නිකුත් කිරීම සඳහා නූතන තාක්ෂණය භාවිත කරන වැඩපිළිවෙලක් සාදන බවත් විශේෂයෙන්ම රථවාහන නීති උල්ලංඝනය කිරීම්වලදී තාක්ෂණය භාවිත කිරිමට සැලසුම් සකස්කරමින් සිටින බවත් අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

එ අනුව වරද සිදුකරනු ලබන අවස්ථාවේ ඡායාරූපයක් සමඟ වරද කුමක්ද යන්න දඩ කොළය ගෙදරට යවන ක්‍රමය ලබන පෙබරවාරි මාසයේ දී අත්හදා බැලීමට කටයුතු කරන බවත් අමාත්‍යවරයා වැඩි දුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.

 

 

 

 

 

 

(Visited 4 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප