පොදුජන පෙරමුණේ නාම යෝජනා ප්‍රතික්ෂේප වේ. ආණ්ඩුව බියවෙලාද?

පළාත් පාලන ආයතන කිහිපයක දේශපාලන පක්ෂ සහ ස්වාධීන කණ්ඩායම්වල නාම යෝජනා පත්‍ර විවිධ හේතු මත ප්‍රතික්ෂේප වී ඇතැයි වාර්තා වේ.

මහරගම නගර සභාව සඳහා පොදුජන පෙරමුණ ඉදිරිපත් කළ නාම යෝජනා පත්‍රය ප්‍රතික්ෂේප වී ඇත්තේ එක් අපේක්ෂයකුගේ ස්ත්‍රි පුරුෂභාවය සම්බන්ධයෙන් මතුව ඇති ගැටලුවක් හේතුවෙනි.

එම පක්ෂයේ අපේක්ෂක කාන්ති කොඩිකාර මහත්මිය ඒ බව තහවුරු කළා ය.

වැලිගම නගර සභාවට ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පක්ෂය ඉදිරිපත් කළ නාම යෝජනා පත්‍රය ද ප්‍රතික්ෂේප වී තිබේ.

ඊට හේතු වී ඇත්තේ පිළිගත් නියෝජිතයෙකු මාර්ගයෙන් නාම යෝජනා පත්‍රය ඉදිරිපත් නොකිරීමයි.

නාම යෝජනා භාරදීමෙන් පසුව විරෝධතා ගොනු කිරිමට පැය එක හමාරක කාලයක් ලබා දී තිබිණ.

කොට්ඨාසයක අපේක්ෂකයෙකුගේ නම ප්‍රතික්ෂේප වීමට අමතරව 25% ක කාන්තා නියෝජනය නොතිබීම, පිළිගත් නියෝජිතයෙකු මාර්ගයෙන් නාම යෝජනා ඉදිරිපත් නොකිරීම, පක්ෂයේ ලේකම්වරයාගේ අත්සන නොමැතිවීම වැනි කරුණු මත පළාත් පාලන ආයතනයක නාම යෝජනා පත්‍රය ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ හැකියාව පවතී.

(Visited 3 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප