පොල්ගහවෙල ගුවන් පාලම 17 වනදා ජනතා අයිතියට.

මෙම මස 17 වනදා පොල්ගහවෙල මගී ගුවන් පාලම ජනතා අයිතියට පත් කිරීමට නියමිතව ඇත.

දුම්රිය ධාවනය හේතුවෙන් දිනකට පැය 4-5 අතර කාලයක් මාර්ගය වසා තැබීම හේතුවෙන් අධික නගරයේ පවතින රථවාහන තදබදයට පිලියමක් ලෙස මෙම ගුවන් පාලම ඉදි කරන ලදී.

(Visited 6 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප