පොලිතීන්, ෂොපින් බෑග් සහ රිජිෆෝම් වෙනුවට ජෛව හානියට ලක්වන පොලිතින් හදුන්වයි.

ආහාර එතීම සදහා භාවිත කරන පොලිතීන්, ෂොපින් බෑග් සහ රිජිෆෝම් අමුද්‍රව්‍ය ලෙස යොදා ගන්නා ආහාර ඇසුරුම් පෙට්ටි භාවිතය තහනම් කිරීමත් සමග ඊට විකල්ප ආදේශකයක් ලෙස ජෛව හානියට ලක්වන පොලිතින් හදුන්වාදී ඇති බව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය පවසයි.

නව නීති ලබන පළවනදා සිට ක්‍රියාත්මක වන අතර, මෙම නව ආදේශක දින 100 ක් තුළ විනාශ වන බව එම අධිකාරිය සදහන් කළේය.

ඒවා සැප්තැම්බර් පළවනදා සිට වෙළදපොලෙන් මිලදි ගත හැකි බව ද මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය දක්වයි.

(Visited 56 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප