බදුල්ල – කොළඹ මාර්ගයේ එක්පසක් ගිලා බැසලා… රිය ධාවනය ප්‍රවේශමෙන්

අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් දින කීපයක සිට ඇද වැටුණ වර්ෂාව නිසා බලංගොඩ -කිරිඳිගල ප්‍රදේශයෙන් මාර්ගය ගිලා බැස ඇති බව වාර්තා වෙයි.
බදුල්ල – කොළඹ මාර්ගයේ එක්පසක් ගිලා බැසීමට ලක්ව ඇති බව සඳහන්ය.
බලංගොඩ සිට බදුල්ල දක්වා ගමන් කිරීමේදී මෙම ප්‍රදේශය අවදානම් සහිත වන බවත්,  ඒ හේතුවෙන් ආරක්ෂිත පියවරක් ලෙස එක් පසක් වසා දැමීමට පියවර ගෙන ඇති බවද වාර්තා වෙයි.
වැසි සහිත කාලගුණයක් පවතින හෙයින් බලංගොඩ හරහා ධාවනයේ යෙදෙන ‍රියදුරන් වෙත ප්‍රවේශමෙන් රිය ධාවනය කරන ලෙස පොලීසිය දැනුම් දෙයි.
(Visited 5 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප