බස් රථ ප්‍රමුඛතා මන් තීරුව හෙට සිට!!

මගී ප්‍රවාහන බස් රථ සඳහා ප්‍රමුඛතා මංතීරු ක්‍රියාත්මක කිරිම හෙට(15) සිට ආරම්භ කරන බව මහා නගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා පවසයි.
අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේ සතියේ දිනවල උදෑසන 06.00  සිට උදෑසන 09.00 දක්වා කාලය තුළ එය ක්‍රියාත්මක කරන බවයි.
මොරටුව සිට කොළඹ දක්වා සහ බත්තරමුල්ල ප්‍රදේශයේ සිට කොළඹ දක්වා මංතීරු 03කින් සමන්විත මාර්ග ප්‍රදේශවල ප්‍රමුඛතා මංතීරු ක්‍රියාත්මක කිරිමට නියමිතයි.
එම ප්‍රමුඛතා මංතීරුවල පුද්ගලික සහ ලංගම බස්  රථවලට අමතරව පාසල් ළමුන් ප්‍රවාහනය කරන බස් රථ සහ වෑන් රථවලට ද ගමන් කළ හැකියි.
අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා ප්‍රකාශ කළේ ඒ සම්බන්ධයෙන් කළ අත්හදාබැලීම් සහ සමීක්ෂණ වාර්තා අනුව නව වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන බවයි.
කොළඹ සහ තදාසන්න ප්‍රදේශවල පවතින අධික රථ වාහන තදබදයට පිළියම් වශයෙන් එම යෝජනාව ඉදිරිපත් කර තිබේ.
(Visited 30 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප