“බැදුම්කර විමර්ශන ජනාධිපති කොමිසන් වාර්තාව සහ බරපතල අපරාධ විමර්ශන ජනාධිපති කොමිසන් සභා වාර්තා දෙකම අද පාර්ලිමේන්තුවට ” පාර්ලිමේන්තු නියෝජ්‍ය මහා ලේකම්වරයාගෙන් ප්‍රකාශයක් .

බැදුම්කර විමර්ශන ජනාධිපති කොමිසන් වාර්තාව  සහ බරපතල අපරාධ විමර්ශන ජනාධිපති කොමිසන් සභා වාර්තා දෙක අද දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන බව පාර්ලිමේන්තු නියෝජ්‍ය මහා ලේකම් නීල්ඉද්දවර  මහතා සදහන් කළා .ඔහු සදහන් කලේ අදාළ විමර්ශන වාර්තා වල පිටපත් සියලු මන්ත්‍රිවරුන්ට ලබා දීමට නියමිත බවයි.

එසේම මහා බැංකු  බැඳුම්කර නිකුත්කිරීමට අදාළව සිදුවූ බව කියන වංචා දුෂණ පිළිබද සොයාබැලීමට පත්කළ ජනාදිපති කොමිසන් සභා වාර්තාව ,බරපතල වංචා විමර්ශනය කිරීම සදහා පත්කළ ජනාධිපති කොමිසන් සභා වාර්තාව යන වාර්තා දෙකම නිල වශයෙන් සභාගත කිරීම සිදුකිරීමට නියමිතව තිබෙන්නේ ද  අද දිනයි. පසු ගිය 17 වනදා  පාර්ලිමේන්තුවට මේ වාර්තා භාරදීම සිදුකලා .ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය විසින් පාර්ලිමේන්තු මහා ලේකම් ධම්මික දසනායක මහතා වෙත තමයි ඒ වාර්තා භාර දීම සිදුකලේ .ඒ වගේම මේ සදහා ගතයුතු ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග කුමක්ද යන්න පිලිබදව තීරණය කිරීමට ඊයේ පක්ෂ නායකවරුන් පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයට පැමිණියා .එහිදී මෙම නායකවරුන් දීර්ගලෙස සාකච්ඡා කර තිබෙන්නේ මේ බැඳුම්කර වාර්තාව සහ බරපතල වංචා විමර්ශන වාර්තා පිළිබඳව විවාදයක් පැවැත්විය යුතුබවයි . හෙට දිනයේත් නැවත පක්ෂ නායකයින් රැස්වී ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නට නියමිතයි . එසේම අද දින පාර්ලි‌‌මේන්තුව පස්වරු 1 ට රැස්වීමටද නියමිතයි

(Visited 8 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප