බියර් මිල වැඩි කරන්න යැයි උද්ගෝෂණයක්!

මෙවර අයවැයෙන් බියර් මිල අඩුකිරීමට කර ඇති යෝජනාවට විරෝධය පාමින් බියර් බිල  වහාම වැඩි කරන ලෙස ඉල්ලා අද(17) උදෑසන යාපනේ උද්ඝෝෂණයක් පැවිත් විණි.

යාපනයේ උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය ඉදිරියේදී මෙම උද්ඝෝෂණය පැවැත් වී ඇත.

ජනාධිපතිගේ අරමුණ මතින් තොර රටක් බිහිකිරිම වුවත් බියර් මිල අඩු කිරීමට ගත් තීරණය පිළිගැනීමට නොහැකි බව උද්ඝොෂකයෝ පැවැසීය.

මේ වන විට උතුරේ වර්ධනය වෙමින් ඇති ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා වර්ධනයට ත්  විශේෂයෙන්ම ආවා වැනි කල්ලි බිහි වීමට මෙවැනි මත්පැන් ප්‍රවර්දනය කරන යෝජනා පිටු වහලක් වන බව උද්ඝෝෂකයන් පෙන්වා දුන්නේය.

මෙහිදී ජනාධිපතිවරයාට බාර දීම සඳහා  යාපනේ ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේදීත් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේදීත් පෙත්සම් දෙකක් අත්සන් කර ඇත.

(Visited 4 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප