මගේ කැමැත්ත සහ ආශිර්වාදය නොමැතිව කිසිවෙකුටත් ආණ්ඩුවක් පිහිටු වන්න බෑ

තම කැමැත්ත සහ ආශිර්වාදය නොමැතිව කිසිවෙකුටත් ආණ්ඩුවක් පිහිටුවිය නොහැකි බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසයි.
පාර්ලිමේන්තුවේ ආසන 113ක් ලබා ගත්ත ද ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අනුව  තම සහය නොමැතිව නව ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට කිසිවෙකුට නොහැකි බව ජනාධිපතිවරයා පෙන්වා දෙයි.
හිගුරක්ගොඩ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ නව ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමින් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

(Visited 10 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප