මටත් කිසිවක් මතක නෑ – රාජිත

මෝදර ධීවර වරාය සම්බන්ධයෙන් එල්ල වන චෝදනා පිළිබඳ තමන්ට කිසිවක් මතක නැති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසයි.

ඔහු ඒ බව කියා සිටියේ නෙත්. එෆ්.එම්. ගුවන් විදුලියේ වැඩසටහනක් සමග අදහස් දක්වමින්ය. එම වැඩසටහන පහතින්.

 
(Visited 9 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප