මට වඩා ආරක්ෂාවක් මහින්දට අවශ්‍ය වන්නේ නෑ

හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මිය විසින් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ආරක්ෂාව අඩු කිරීම සම්බන්දයෙන් නිවේදනයෙන් නිකුත් කරමින් පවසා ඇත්තේ වර්තමානය වන විට ශ්‍රී ලංකාව තුළ යහපත් ආරක්ෂක තත්ත්වයක් පවතින බැවින් තමාට වඩා ආරක්ෂාවක් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට අවශ්‍ය වන්නේ මන්දැයි තමාට නොවැටහෙන බවයි.
2007 වසරේ සැප්තැම්බර් මාසයේ දී තමාට ලබා දී තිබු ආරක්ෂාව මාස 2 ක් පුරා සම්පූර්ණයෙන්ම එවකට රජය ඉවත්කිරීමට කටයුතු කළ බවත් එම කාල සීමාව තුළ රට තුළ දැඩි ලෙස එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානයේ ක්‍රියාකාරකම් පැවති බවත් හිටපු ජනාධිපතිනිය සිය නිවේදනයේ වැඩි දුරටත් දක්වා තිබේ.
ඒ සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් කළ දැඩි විරෝධතාවය හා විදේශීය රටවල බලපෑම නිසා පසුව තමාට සාමාන්‍ය ආරක්ෂක නිලධාරීන් 40 ක් පමණ හා අයහපත් තත්ත්වයේ පැවති ආරක්ෂක රථ 5 ක් ලබා දීමට මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව කටයුතු කළ බව ද හිටපු ජනපතිනිය විසින් අවධාරණය කර තිබේ.
එම නිසා මෙතරම් සාමකාමී පරිසරයක් තුල මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ආරක්ෂාව අඩු කිරීම සම්බන්දයෙන් මහින්දගේ හිතවාදීන් මෙතරම් කලබලවන්නේ කුමන හෙතුවකටද යන්න ඇය තවදුරටත් දක්වා ඇත

(Visited 29 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප