මඩකලපුව ආශ්‍රිත මුහුදු වෙරළට විශාල මුහුදු සර්පයින් ප්‍රමාණයක් ගොඩගසයි..අනතුරක්වත්ද???

මේ ආකාරයට මුහුදු සර්පයින් ගොඩබිමට සේන්දු වන්නේ මුහුද තුළ සිදුවන විපර්යාසයක් හෝ ස්වභාවික අනතුරක පෙරනිමිත්තක් නිසා විය හැකි බවයි එම ප්‍රදේශවල ජනතාව විශ්වාස කරන්නේ.

එම ඡායාරූප පහතින්..

  

 

 

(Visited 3 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප