මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය සඳහා මුදල් වැය කිරීම තුළින් රටේ තවත් ණය බර වැඩි වනවා!

නව අධිවේගී මාර්ග ඉදිකිරීමට පෙර තවත් විසඳිය යුතු ගැටළු රැසක් පවතින බව ක්‍රීඩා අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතා පවසයි.

අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙන්නේ මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය ඉදිකිරීම සඳහා මුදල් වැය කිරීම තුළින් රට තුළ තවත් ණය බර වැඩි වන බවයි.

පසුගියදා කැබිනට් මණ්ඩලයේ දී මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ ඉදිකිරීම් සම්බන්ධයෙන් සිදුවූ කතාබහ පිළිබඳව මාධ්‍යවේදීන්  නැගු පැනයකට පිළිතුරු ලබාදෙමින් දයාසිරි ජයසේකර අමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් පළ කළේය.

(Visited 9 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප