මන්ත්‍රී ශිව ශක්ති ආනන්දන් 2017 අය -වැය පිළිබඳව හෙළිදරව් කල රහස..!

මෙරට වත්මන් ආණ්ඩුව ගියවර අය වැය දිනාගැනීමට එනම් සම්මත කරගැනීමට අල්ලස් දුන් බව මන්ත්‍රී ශිව ශක්ති ආනන්දන් මහතා ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.ඊට මුදල් සපයා ඇත්තේ මෙරට ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යංශය බවද ඒ මහතා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර සිටියා.දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 15ස් දෙනෙකු ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යංශයේ මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන යටතේ රු. කෝටි දෙක බැගින් ලබා ගත්තේයැයි ද එම සන්ධානයේ වන්නි දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වරයෙකු වන මන්ත්‍රී ශිව ශක්ති ආනන්දන් මහතා පවසා තිබෙනවා. ඒ මෙවර අය වැය සම්මත කර ගැනීම සඳහා දෙමල ජාතික සන්ධානයෙන් ඡන්දය ලබා ගැනීමට ය.ඒ මහතා වැඩි දුරටත් ප්‍රකාශ කර සිටියේ එය තමන්ට ඔප්පු කල හැකි බවට හෙටම අභියෝගද කරන බවය.තවද ඔහු කියා සිටින්නේ ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යංශයේ මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන යටතේ මන්ත්‍රීවරයකුට ලබාගත හැක්කේ රු. කෝටි එකක් බවත් නමුත් මෙම මන්ත්‍රී වරුන්හට තවත් වැඩිපුර කෝටියක් ලැබී ඇති බවත් නිසා ඔහුට මෙය අල්ලසක් ලෙස හැගීමෙන් පහල වූ මෙම සැකය පිළිබඳව සොයා බැලීමේදී මේ පිළිබඳව හෙළි වූ බවත්ය.මම අය වැයට විරුද්ධව කතා කල නිසා මට එම මුදල ලැබුනේ නැහැ යන්නද ඒ මහතා ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.මම හිතන්නේ දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ මන්ත්‍රීවරු මේ කල ක්‍රියාව වැරදී කියලයි යන්නද ඒ මහතා අවසානයේ ප්‍රකාශ කර සිටියා.

(Visited 4 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප