මහින්ද බලය ගන්න උත්සාහ කරන්නේ සොරකම් කිරීමට ඇති අවශ්‍යතාවයට -චන්ද්‍රිකා

සොරකම් කිරීමට ඇති අවශ්‍යතාවය වෙනුවෙන් බලයට පැමිණීම සදහා හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂය විනාශ කිරීමට උත්සාහ කරන බව හිටපු ජනාධිපතිනී චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මිය චෝදනා කරයි.

යහපාලන ආණ්ඩුව බිහි කිරීමට හේතුව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට එරෙහිවීමක් නොවන බවද  චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මිය පවසයි.

එය රට ගොඩනැගීම සඳහා සිදු කළ දෙයක් බව එතුමිය පෙන්වා දී තිබේ.

මාවනැල්ල ප්‍රදේශයේ පැවැති උත්සවයකදී ඇය මේ බව පෙන්වා දුන්නාය.

එමෙන්ම යහපාලන ආණ්ඩුව තුළ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට හානියක් සිදු නොවන බවද එතුමිය වැඩිදුරටත් පැවසීය.

(Visited 17 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප