මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා නව අමාත්‍ය ධුර මාරුව ගැන අදහස් පළ කරයි!

අද (25) දින ලුත්ගම ඵෙතිහාසික කන්දේ විහාරයට පවතී ආගමික උත්සවයක් සදහා හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සහභාගී වූ බව වාර්තා විය.එහිදී  මාධ්‍යවේදීන් නැගූ ප්‍රශ්න කිහිපයකට පිළිතුරු ලබාදෙමින් රාජපක්ෂ මහතා පවසා සිටියේ  එක් අමාත්‍යාංශයකට අයත් විෂය පථයන් තවත් අමාත්‍යාංශයකට පැවරීම කිසිසේත්ම සුදුසු නොවන බවයි.

තවද අදහස් පල කරමින් එතුමා දක්වා සිටියේ රටෙහි සම්පත් ආණ්ඩුව විසින් දිගින් දිගටම විකුණා දැමීම මගින් අනාගතයේ බරපතල ගැටළු ඇති වන බවයි.

 

(Visited 22 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප