මාගම්පුර වරායේ සේවකයින් හෙට සිට මාරාන්තික උපවාසයක!

මාගම්පුර වාරයේ සේවයේ නිරතව සිට රැකියාව අහිමි වූ සේවකයින් හෙට (9) සිට මාරාන්තික උපවාසයක් සඳහා යාමට සුදානමක් පවතින බව වාර්තා වේ.

හම්බන්තොට මාගම්පුර වරාය සේවක සංගමය පවසා ඇත්තේ මෙම රැකියා අහිමි කිරීම සම්බන්ධයෙන් වගකිවයුතු පාර්ශව සාධාරණ විසඳුමක් ලබාදීමට කටයුතු නොකළහොත් අනිවාර්‍යයෙන්ම මෙම මාරාන්තික උපවාසහි නිරත වන බවයි.

(Visited 4 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප