මාතර සුනාමි අනතුරු ඇඟවීම් කුළුණු සක්‍රීය නැහැ ..

ලංකාවට බල පෑ ගංවතුර තත්ත්වයෙන් අනතුරුව හදිසි ආපදාවකට මුහුණදීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් ද යන්න පිළිබදව ගැටළුවක් ඇතිබව වාර්තා වේ.

එවැනි අවස්ථාවක හදිසි සුනාමි තත්ත්වයක් ඇතිවීමට පෙර දැනුම්දීම සඳහා මාතර නගරයේ ඉදිකර ඇති සුනාමි සංඥා කුළුණ අක්‍රිය වී ඇති බව තොරතුරු වාර්තා වේ.

නගරවාසීන් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ අදාළ කුළුණේ යන්ත්‍ර සොරුන් විසින් ගලවාගෙන යාම නිසා මෙම තත්ත්වය උද්ගතව ඇති බවයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ මාතර දිස්ත්‍රික් සහකාර අධ්‍යක්ෂ ලුතිනන් කර්නල් ප්‍රියංකර උබේසිරිවර්ධන පවසා  සිටියේ අලුත්වැඩියා කටයුතු හේතුවෙන් මෙම කුළුණු දැනට අක්‍රීය වී ඇති බවයි.

(Visited 26 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප