මාධ්‍යවේදීන් අධිවේගය ගැන අසද්දී කිරිඇල්ල නික්මෙයි!

මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය ඉදිකිරීමේ ටෙන්ඩරය ලබා දීමේදී සිදුව ඇතැයි කියන අක‍්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය හමුවකදී ඇමති ලක්‍ෂමන් කිරිඇල්ලගෙන් මාධ්‍යවේදීන් ප‍්‍රශ්න කරමින් සිටියදී ඊට පිලිතුරු නොදී ඇමතිවරයා යන්නට ගියේය.

 

(Visited 5 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප