මාධ්‍ය ආයතන සහනාධාර එකතු නොකලානම් ජනයා බඩගින්නේ!

අද ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පක්ෂ මුලස්ථානයේදී පැවැති මාධ්‍ය හමුවකට සුනිල් හදුන්න්නෙත්ති මහතා සහභාගී විය.

මෙහිදී කතාවක් කල එතුමා පවසා සිටියේ ආණ්ඩුව විපතට පත් ජනයාට වන්දි ලබා දීමේදී විනිවිද භාවය සුරක්ෂිත කල යුතු බවයි.

එමෙන්ම මාධ්‍ය ඉෂ්ට කල කාර්යභාරයද ඔහු මෙහිදී දක්වා සිටියේය.

(Visited 12 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප