මුන්නේශ්වරන්,කෝනේෂ්වරන්,මඩු පල්ලිය වැනි ආගමික ස්ථාන වලට ලැබෙන මුදල් ගණනය නොකරන්නේ ඇයි?

රන්ගිරි දඹුලු විහාරයට මෙන් මුන්නේශ්වරන්,කෝනේෂ්වරන්,මඩු පල්ලිය වැනි ආගමික ස්ථාන වලට ලැබෙන මුදල් ගණනය නොකරන බව බොදුබල සේනා සංවිධානය පවසා සිටියි.  විධායක බලතල යොදා ගනිමින් හෝ මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල සහ පුරා විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ජනාධිපතිවරයා යටතට පවරා ගත යුතු බව එම සංවිධානය දක්වයි.එම සංවිධානය අද කැඳවා තිබූ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී එහි නියෝජිතයින් මේ අදහස් පළ කළා.

(Visited 60 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප