මේ ඇමැතිවරුද ..උතුරේ ෆයිබර් ගෙවන්න හදන්න ගිහින් වංචා කරලා..මට බලය තිබුණන නං මම මේ දැන් අස් කරනවා..

අමාත්‍යාංශ 03ක මුදල් වැයකිරීමේදී සිදුවූ අක්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ගැටළුවක් මතු කරන ලදී.

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බිමල් රත්නායක අයවැය කාරක සභා විවාදයෙදී ප්‍රකාශ කර සිටියේ බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන හා හින්දු ආගමික කටයුතු සහ ජාතික සහජීවන සංවාද හා රාජ්‍ය භාෂා මෙන්ම ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ ප්‍රතිසන්ධාන යන අමාත්‍යාංශවලට අයවැයෙන් වෙන්වූ මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන නිසි පරිදි වැය කිරීමක් සිදු නොකර ඇති බවයි.

එහිදී එතුමා කරුණු දක්වමින් කියා  සිටියේ  බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන අමාත්‍යාංශය වෙන් කරන ලද මුදල් වලින් 49% භාවිත කර නොමැති බවත් ෆයිබර් නිවාස සෑදීමට ගොස් විශාල වංචාවක් සිදු කල බවත්ය.

අවුරුදු 3ක් ඉක්ම ගොසිනුත් මෙම උතුරේ නිවාස සාදා නොමැති බවත් නැවතත් මෙම ප්‍රශ්නය මතුකරමින් ජාතිවාදී ගැටළුවක් අනාගතයේදී මතුකළ හැකි බවත් බිමල් රත්නායක මහතා පවසා සිටියේය.

(Visited 4 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප