මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිතුමාට අගමැතිතුමාට කියන්න බැරි දේවල් පියසිරි හරහා කියවයි.

මාධ්‍ය හමුවේදී අදහස් දැක්වූ පියසිරි විජේනායක මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියේ.

“ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඒ  වාර්තාව බොහොම පැහැදිලිව සමාජ ගත කරලා තියෙන මොහොතක් මේක.ඒ වගේම ඒක පාර්ලිමේන්තුවට දීපු මොහොතක්. මේකෙ මහා මොළකාරයා ඒ ධුරයේ සිටීම සදාචාර සම්පන්නද? ඒක නිවැරදිද කියන කාරණය. ඒක නිසා අපි පළමුවෙන්ම කියනවා මේ මහා බැංකුව අයිති වෙන රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා රජ ගෙදර කවටයා අන්දරේ වගේ.එතුමා කියනවා උබලගේ සල්ලි අපි ගත්තා ඒ ගත්ත ඒවායින් බිලියන 12 ක් අපි තැන්පත් කරගෙන තියෙනවා. ඒ බිලියන 12 උබලට දෙන්නම් පාඩුව පියවෙනවා කියලා.ඒ  නිසා ඉතාමත්ම පැහැදිලියි බැදුම්කරේ හා සම්බන්ද වෙච්ච කාරණයෙදී අගමැති වරයට ගැලවෙන්න බැහැ.

ඒ නිසා අපි කියනවා පාර්ලිමේන්තු ඉතිහාසයේ අගමැතිවරයෙක් මේ තරම් ප්‍රපාතයට වැටිච්ච වෙලාවක් ලංකා ඉතිහාසයේ නැහැ.මේ අගමැතිවරයාට ඒ පුටුවේ වාඩිවෙන්න තරම් සදාචාරාත්මක අයිතියක් නැහැ.පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න ගරු මන්ත්‍රී වරුන්ට මුදල් බාරව ඉන්න ගරු මන්ත්‍රීවරුන්ට පාර්ලිමේන්තු ව්‍යවස්ථාදායකයට වගකීමක් තියෙනවා අද මෛත්‍රිපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමත් එක්ක එක්කහු වෙලා මේකට විරුද්ධව නැගී සිටින්න.වහාම රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිතුමා අස් කරන්න කියල අපි ඉල්ලනවා ජනාධිපතිතුමාගෙන් අගමැතිවරයා ධුරයෙන් ඉවත් කරන්න.”

(Visited 5 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප