මෛත්‍රීපාල වටේ ඉන්නේ ශ්‍රීලනිප කියාගන්නා යුඑන්පි කාරයන් කුමාර වෙල්ගම බදුල්ලේදී කියයි.

බදුල්ලේ පැවති ඒකාබද්ද විපක්ෂය සංවිධාන කරන ලද ජනහමුවකදී කුමාර වෙල්ගම මහතා අදහස් දැක්වූ ආකාරය පහතින් දැක්වේ.

“මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා වටේ ඉන්නේ ශ්‍රීලනිප කියාගන්නා යුඑන්පි කාරයන්. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය බේරාගත්ත නායකයා ඉන්නේ අපි ලග ඒ තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා.විශේෂයෙන් කියන්න ඕන මෙහෙත් ඉන්නවා ශ්‍රී ලංකා කාරයෝ කියන උන්. දැන් ඩිලාන් පෙරේරා ඉන්නවා.ඩිලාන් පෙරේරා ශ්‍රී ලංකා කාරයෙක් නෙවෙයි. එයා ආවේ කොමිනිස්ට් පක්ෂෙක ඉදන්. අපි තමයි ඔරිජිනල් ශ්‍රී ලංකා කාරයෝ.”

(Visited 5 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප