මොනිකා පින්ටෝ ජිනීවා සමුළුවට ඉදිරිපත්කලේ මෙරට NGO සංවිධානවල අවශ්‍යතාවන් මත සෑදු වාර්තාවක්

අනුරාධපුර ප්‍රදේශයේ පැවැති උත්සවයකට එක්වෙමින් කල කතාවේදී අධිකරණ හා බුද්ධ ශාසන අමාත්‍ය විජදාස රාජපක්ෂ මහතා අදහස් සිටියේ එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කමිටුවට එහි විශේෂ නියෝජිත මොනිකා පින්ටෝ මහත්මිය විසින් ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කළ වාර්තාව මෙරට රාජ්‍ය නොවන සංවිධානවල අවශ්‍යතාවන් මත ලබා දුන් වාර්තාවක් බවයි.
එමෙන්ම එතුමා වැඩි දුරටත් කියා සිටියේ මේ සම්බන්ධයෙන් තමන් පාර්ලිමේන්තුවේදී විශේෂ ප්‍රකාශයක් ද සිදු කිරීමට නියමිත බවයි.

පසුගිය වසරේ අප්‍රේල් 29 සිට මැයි 7 වන දින දක්වා මෙරට රැදී සිටිමින්, විවිධ පාර්ශව සමග කල සාකච්ඡාවලින් අනතුරුව මොනිකා පින්ටෝ විසින් ජිනීවා මානව හිමිකම් සමුළුව වෙත ඉදිරිපත් කල වාර්තාවේ සදහන් වුයේ “එක්සත් ජාතීන්ගේ යෝජනාව පරිදි යුධ අපරාධ පරීක්ෂණය සිදු කිරීම සදහා ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ පද්ධතියට හැකියාවක් නොමැති බව“ යි.

(Visited 26 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප