යහපාලනයෙන් ඇමතිට පොලිසියේ උසස්වීමක්.

රාජ්‍ය අමාත්‍ය පාලිත රංගේ බණ්ඩාර මහතාට උසස් වීමක් ලබා දීමට පොලිස් කොමිසම තීරණය කර ඇත. පොලිස් කොමිසම විසින් මෙම තීරණය ගැනීමට හේතු වී ඇත්තේ ඇමති රංගේ පොලිස් සේවයේ යෙදී  සිටියදී දේශපාලන පළිගැනීම්වලට ලක්වූ නිලධාරියෙකු සේ සලකාය.අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ ප‍්‍රතිපත්තීමය තීරණයකට අනුව අදාළ නිර්දේශය ලබා දී ඇති බව ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව ප්‍රකාශ  කර සිටියි.එම නිර්දේශ අනුව අමාත්‍ය පාලිත රංගේ බණ්ඩාර මහතා සහකාර පොලිස් අධිකාරී ධූරයට උසස් කර ඇත. මෙම පත්වීම 2000 වර්ෂයේ අගෝස්තු 24 සිට බල පැවැත්වෙන පරිදි ක්‍රියාත්මක කර ඇති අතර හිග වැටුප් ගෙවීමකින් තොරව විශ්‍රාම ගන්වා තිබේ.

(Visited 8 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප